الگوریتم پیاده سازی شده در متلب جهت اندازه گیری زاویه کیفوز و لوردوز با استفاده از کینکت

با استفاده از کد زیر می توانید از فایل های STL مقدار کیفوز و لوردوز را محاسبه نمایید. توصیه میکنم کد ها را برای کار خود بهینه کنید. زیرا کدها تمیز نوشته نشده اند.
لطفا ویدئو را مشاهده کنید و همچنین می توانید فایل های کد و نمونه را دانلود کنید. kinect_code

کد متلب:

پست شد در : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید