مفصل لولایی در سیمولینک و شبیه سازی حرکت پاندول

مفصل لولایی
شبیه سازی حرکت پاندول با استفاده از مفصل لولایی

این مثال صرفا جهت آشنایی هر چه بیشتر با بلوک های Simscape برای شبیه سازی حرکات بدن انسان می باشد. همان طور که مشاهده میکنید بلوک زمین با یک مفصل لولایی با محور z به بلوک body متصل شده، این بلوک به عنوان یک میله صلب به طول یک متر و وزن یک کیلو گرم که COM در مرکز جرم قرار دارد در نظر گرفته شده است و بلوک environment برای ایجاد شتاب گرانش در راستای محور y به شماتیک اضافه شده است.

یک پورت بر روی مفصل لولایی با نام R1 ایجاد شده و برای مشاهده جابه جایی، سرعت و شتاب زاویه ای  به بلوک Joint Sensor متصل شده است و سپس برای نمایش مقادیر، بلوک Joint Sensor  به بلوک Scope متصل شده است.

 

مفصل لولایی

دیدگاهتان را بنویسید