همکاری در پروژه ها

همکاری در پروژه های تحقیقاتی

شرکت بنیان صنعت نوین آمادگی خود را جهت همکاری و حمایت های فنی، ابزاری و مالی در پروژه های تحقیقاتی اعلام می دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

[:fa]همکاری با دانشگاه شهید بهشتی[:]

اثر تکلیف ثانویه بر تغییرپذیری قامت: رویکرد خمینه ی کنترل نشده

رساله دکتری خانم عظیمی(r_azimi@sbu.ac.ir)
اساتید راهنما: دکتر بهروز عبدلی، دکتر محمدعلی سنجری

[:fa]همکاری با دانشگاه گیلان[:]

اثر ماندگاری دونوع برنامه تمرینی منتخب اصلاحی بر ثبات پاسجرال،ترس از سقوط و برخی پارامترهای کینماتیکی سیکل راه رفتن در افراد کم توان ذهنی

رساله دکتری آقای سعید بحیرایی (Saeid_bahiraei86@yahoo.com)
استاد راهنما: دکتر حسن دانشمندی

[:fa]همکاری با دانشگاه گیلان[:]

مطالعه عوامل نورومکانیکی کمربند شانه ای در ورزشکاران پرتاب از بالای سر دارای دیسکینزیس کتف

رساله دکتری خانم حاجی حسینی (Hosseinielham1988@gmail.com)
راهنما: دکتر علی اصغر نورسته ، دکتر حسن دانشمندی

[:fa]همکاری با دانشگاه گیلان[:]

بررسی مقایسه ای شیوع و علت آسیب های ورزشی و نیم رخ ساختاری کوهنوردان و سنگنوردان ایرانی

پایان نامه ارشد آقای میثم ایرانپور(Meysam.iranpour1990@gmail.com)
راهنما: علی شمسی ماجلان و سید حسین حسینی