پیاده سازی فیلتر باترورث (Butterworth) در متلب

استفاده از فیلتر باترورث – Butterworth یکی از پرکاربردترین روش ها در جهت کاهش نویز به وجود آمده در زمان اخذ داده می باشد. بدیهی است پیش از اجرای عملیات پردازش بر روی داده ها می بایست مقدار نویز سیگنال به حداقل برسد. در این مثال سیگنال اصلی یک سیگنال سینوسی با فرکانس ۲ هرتز در نظر گرفته شده است ، سپس، یک سیگنال دیگر با فرکانس ۳۰ هرتز به عنوان نویز با سیگنال اصلی جمع شده است. همچنین نرخ نمونه برداری از هر دو سیگنال ۱۰۰ هرتز در نظر گرفته شده است[خطوط ۵ تا ۲۴] ( تا به اینجا صرفا هدف شبیه سازی یک سیگنال نویزی بوده است )

فیلتر باترورث

حال برای ایجاد فیلتر باترورث در متلب ابتدا سیگنال نویزی را از طیف زمان به طیف فرکانسی  می بریم. تا بتوانیم پارامترهای مورد نیاز فیلتر باترورث را انتخاب نماییم. در شکل زیر مشاهده میکنید که این سیگنال شامل دو فرکانس ۲ هرتز و ۳۰ هرتز می باشد.[خطوط ۲۷ تا ۳۲ ]

فیلتر باترورث

بنابراین برای حذف نویز فرکانس بالا از یک فیلتر پایین گذر مرتبه ۲ با فرکانس قطع ۱۰ هرتز استفاده کردیم. نتیجه اعمال فیلتر در شکل زیر قابل مشاهد می باشد.[خطوط ۳۴ تا ۴۴ ] اطلاعات بیشتر

فیلتر باترورث

کد متلب :

 

دیدگاهتان را بنویسید