نیازی به تجسم حرکت نیست، اندازگیری کن

محاسبه پارامترهای کینماتیکی، نظیر زوایای مفصلی ،شتاب اندام ها کاربرد های فراوانی در علوم مختلف همانند بیومکانیک، اورتوپدی، فیزیوتوراپی، توانبخشی، علوم ورزشی دارد

IMU Motion Capture
کاربری آسان و قابل حمل
می توانید در هر مکانی خارج از آزمایشگاه به راحتی سنسور ها را بر روی اندام ها آزمودنی یا بیمار نصب کنید و سپس کینماتیک حرکت مورد نظر را استخراج نمایید.
سنسورهای بیسیم و سبک سهولت در کالیبراسیون
جلوگیری از بروز آسیب
یکی از مهم ترین کاربردهای آنالیز حرکت ، جلوگیری از بروز آسیب به ورزشکاران در حین اجرای فعالیت های ورزشی و یا افراد در طی فعالیت های روزمره می باشد. در این زمینه می توان به مواردی نظیر اصلاح الگوی یک دونده سرعت یا اصلاح الگوی راه رفتن یک کودک جهت کاهش احتمال آسیب های سیستم اسکلتی عضلانی اشاره کرد.
اصلاح الگوهای فعالیت هایی روزمره اصلاح تکنیک ورزشکاران حرفه ای
Practical
Optimization
کمک به درمان بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی
با افزایش روزافزون کاربرد نرم افزار های شبیه سازی در مباحث علوم حرکتی و بیومکانیک و به کارگیری آنها در آنالیز و تشخیص مشکلات سیستم اسکلتی عضلانی بدیهی است که اندازه گیری پارامترهای کینماتیکی نقش مهم و پررنگی در این فرآیند دارد.
آنالیز راه رفتن در بیماران عصبی عضلانی بررسی میزان و نوع فعالیت بیماران در دوره بازتوانی
بهینه سازی و بهبود عملکرد ورزشکاران
هر ساله ورزشکاران بسیاری جهت کسب مقام با یکدیگر رقابت می کنند، و جهت بهبود عملکرد خود تمرینات سخت و طاقت فرسای را به کار می گیرند.از این رو افزایش بهره مکانیکی حرکت درکنار دیگر موارد فیزیولوژیکی و روانشناختی می تواند نفش پر رنگی در کسب موفقیت داشته باشد.
بهینه سازی تکنیک بهبود عملکرد
Performance

مشتریان ما

ویدئوها

نرم افزار اندروید vertex